Ông Vũ Ngọc Quỳnh.

Quỹ hỗ trợ nhân đạo Sen Hồng - Việt Nam

Tên gọi:

1. Tên Tiếng Việt: Quỹ hỗ trợ nhân đạo Sen Hồng - Việt Nam.
2. Tên gọi tắt: Quỹ hỗ trợ nhân đạo Sen Hồng.
3. Tên Tiếng Anh: The Sen Hong Vietnam Humantarian Support Foundation.
4. Tên gọi tắt Tiếng Anh: SEHOVINAF.

Quyết định thành lập Quỹ hỗ trợ nhân đạo Sen Hồng.

N guyên tắc, phạm vị hoạt động:

1. Quỹ hỗ trợ nhân đạo Sen Hồng - Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc:
a. Quỹ thành lập và hoạt động không vì lợi nhuận.
b. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc bảo tồn, tự tạo vốn, tự trang trải và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của Mình.
2. Quỹ hoạt động theo điều lệ của Quỹ đã được Bộ Trưởng Bộ nội vụ công nhận, tuân thủ quy định của Pháp Luật. Quỹ chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao Động - Thương binh xã hội và các Bộ , ngành liên quan theo quy định của Pháp Luật trong phạm vi hoạt động của Quỹ.
3. Quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc.
4. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản ngoại tệ và nội tệ tại ngân hàng và có con dấu riêng.

T ôn chỉ, mục đích.
Quỹ hỗ trợ nhân đạo Sen Hồng - Việt Nam ( gọi tắt là Quỹ) là một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo, từ thiện nhằm hỗ trợ trong cộng đồng đối với những khó khoăn, đặc biệt là những người nghèo kém may mắn, vùng sâu, vùng xa, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, bệnh nhân nhiễm HIV và tài trợ cho các chương trình nhằm mục đích nhân đạo , từ thiện khác.
Quỹ hoạt động theo Hiến Pháp, Pháp Luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và theo điều lệ Quỹ.

con dấu Quỹ Sen Hồng Con dấu Quỹ Sen Hồng - Việt Nam

Thông tin tài khoản ngân hàng của Quỹ Sen Hồng:
Ngân hàng SeaBank
Chi nhánh Tân Phú, TPHCM, VIệt Nam
Số tài khoản Vietnamdong: 10900000000968
Số tài khoản Euro: 10914000000968
Số tài khoản USD: 10937000000968